کارت مایفر ۴k یا مایفر S70

کارت مایفر 4k یا  mifare 4k  یا مایفر S70  اساسا فقط یک دستگاه ذخیره سازی حافظه  از نوع RFID است که براساس تکنولوژی کارت های بدون تماس کار می کند و در آن حافظه به بخش ها و بلوک ها با مکانیزم های امنیتی ساده برای کنترل دسترسی تقسیم می شود.کد کالا :10501