کارت خوان موتورایز WBM-5000

کارت خوان موتورایز WBM-5000 یک نوع کارت خوان ترکیبی با موتورایز است که از درگاه ارتباطی RS-232 برای ارتباط استفاده میکند.همچنین توانایی خواندن کارتهای مغناطیسی، کارت های هوشمند تماسی (smart card) و mifare را دار می باشد و مواردی نظیر سیستم های مالی ، ارتباطی ، مخابراتی ، پزشکی ، مالیاتی و غیره می تواند مورد استفاده قرار گیرد