مبدل سریال به شبکه wilan با سوکت

مبدل سریال به شبکه wilan  یک مبدل با هزینه بسیار کم از شرکت Hi-Link Electronic می باشد که شامل درگاه های: UART-ETH-WIFI )serial port – Ethernet-Wireless network) می باشد. این مبدل براساس استاندارد جهانی شبکه ارتباطی سریال ساخته شده و در پروتکل TCP/IP کابر را قادر می سازد که داده های درگاه سریال ، Ethernet و شبکه های بی سیم (WI-FI) را بدون نیاز به تغییر هر تنظیماتی به یکدیگر تبدیل کند .