ماژول اثر انگشت CAMA-SM25

ماژول اثر انگشت CAMA-SM25  یک ماژول اثر انگشت نوری با توانایی یادگیری و بروزرسانی خودکار اثر انگشت تایید شده برای خواندن بهتر و سریع تر است که شامل ویژگی های مانند: اندازه کوچک ، مصزف برق کم ، قابلییت اطمینان بالا ، الگوی کوچک اثر انگشت (496 bytes) ، مقدار حافظه بالا برای ذخیره اثر و غیره می باشد