ریبون فارگو DTC400

ریبون فارگو DTC400 یا ریبون دی تی سی 4۰۰ از تعدادی پنل های به صورت نوارهایی رنگی تشکیل شده است که  با قرار گرفتن ریبون fargo DTC400 زیر هد دستگاه های چاپگر کارت PVC مانند چاپگر فارگو C50 و با استفاده از ترکیب رنگ های مختلف پنل های ریبون DTC400 ، اقدام به تولید رنگ های مختلف جهت چاپ روی کارت در پرینتر های مستقیم نظیر fargo DTC400  می کند .

کد کالا :30401