ریبون DTC1000

ریبون فارگو DTC1000 یا ریبون دی تی سی 1000 از تعدادی پنل های به صورت نوارهایی رنگی تشکیل شده است که  با قرار گرفتن ریبون fargo DTC1000 زیر هد دستگاه های چاپگر کارت PVC مانند چاپگر فارگو C50 و با استفاده از ترکیب رنگ های مختلف پنل های ریبون DTC1000 ، اقدام به تولید رنگ های مختلف جهت چاپ روی کارت در پرینتر های مستقیم نظیر fargo DTC1000  می کند .

کد کالا :30114