دو رو زن هایتی

یکی از مواردی که باعث محبوبیت پرینتر هایتی cs200  شرکت hiti شده است طراحی ماژولار آن می باشد. به این صورت که مصرف کننده در صورت نیاز می تواند ماژول ها و قسمت های مورد نیاز خود را به مرور به دستگاه  اضافه نماید.که در کارت پرینتر هایتی شامل : دو رو زن هایتی cs200 یا دو رو زن cs200 ، ماژول شبکه ، انواع کارت خوان های هوشمند RFID  مانند کارت خوان مگنت (تماسی) مانند کارت های بانکی ، کارت خوان غیر تماسی مانند مایفر و کارت خوان های اسمارت نام برد