برد آرم EM210 با CPU CORTEX A8

برد آرم EM210 باترکیب عملکرد قوی با CPU  کم مصرف سامسونگ 1GHz ARM Cortex-A8 S5PV210AH با Samsung K4T1G164QF chipsets and Samsung KLM4GIFE3B بهترین کیفیت و پایداری را ارائه می دهد. همچنین EM210 یک بورد فشرده است که مجموعه غنی از لوازم جانبی و درگاهای  ارتباطی شامل می شود

دسته: