اسکنر اثر انگشت CAMA-2000

اسکنر اثر انگشت  CAMA-2000  برای پروژه های توسعه ثانویه  با استفاده از  الگوریتم اثر انگشت ثابت طراحی شده است  که با استفاده از  از نرم افزارهای کاربردی جانبی  می توان از  آن به عنوان : سیستم جمع آوری آثر انگشت ،  دستگاه حضور غیاب ، ثبت انلاین اثر انگشت ، سیستم ورود و خروج و سیستم های حفاظتی استفاده کرد