آنتن بردبلند ماژول ABM5S

این آنتن RFID ساخت شده توسط شرکت Duali  جهت ماژول ABM5S  می باشد. این آنتن به همراه  ماژول راه انداز خود  با پوشش مصاحت بیشتر نسبت به دیگرآنتن های RFID  برای مکان های که نیاز به پوشش بیشتر و بهتری جهت قرائت کارت دارن توصیه می شود