کارت خوان 125Khz :

کارت خوان 125Khz به نوعی از کارت خوان های RFID گفته می شود که برای برقراری ارتباط بین کارت و کارت خوان از  فرکانس 125Khz  استفاده می کنند

فرکانس 125Khz در نسل قدیم تر کارت خوان های RFID استفاده می شود که به اسم LF که مخفف Low Frequency یا همان فرکانس پایین می باشد شناخته می شود. که امروز به تدریج  به علت گرایش به فرکانس بالاتر و  کارت هایی با امنیت و امکانات  بالاتر  استفاده از این فرکانس و کارت خوان ها کمتر گردیده است

انواع کارت خوان های 125khz :

کارت خوان RO : به کارت خوان های گفته می شوند که فقط قابلیت خواندن کارت های 125KHZ  یا LF را دارند   (Read only )

کارت خوان RW : به کارت خوان های گفته می شود که می تواند روی کارت های 125khz که قابلیت نوشتن دارند (RW)  توانایی نوشتن  علاوه بر خواندن را دارند  (read and write)