مبدل سریال به اترنت و WIFI

مبدل سریال به اترنت و WIFI وظیفه ارسال ، دریافت و انتقال دیتا بین سریال ، اترنت و WIFI   را دارد و برای مواردی که نیاز به تبدیل و ارسال دیتا از هر کدام از پورت ها به پورت دیگری باشد مورد استفاده قرار می گردد

شرکت آرین نگار نیز انواع گوناگون این مبدل ها با کارایی های مختلف جهت نیازهای متنوع را برای شما عزیزان تهیه و آماده عرضه کرده است

مبدل سریال به اترنت و WIFI

CSE-M53

مبدل سریال به اترنت و WIFI

TLG10UA03