تگ و لیبل LF 125Khz :

تگ و لیبل LF 125Khz  از  ابتدایی ترین  نوع  تگ و لیبل های RFID  محسوب می شوند که در فرکانس پایین ( Low Frequency – LF)  کار می کند. این  تگ و لیبل ها معمولا در حافظه 10 رقمی می باشند که در تگ های  RO  این حافظه فقط خواندنی و غیر و قابل تغییر است و در تگ های RW  این حافظه قابل تغییر نیز می باشند

تگ RFID  معمولا در شکل و طرح های گوناگونی تولید می شوند که شامل  تگ های 125KHZ  نیز می شود  که می توان به : تگ دامی RO ، تگ شفاف ، جاسوئیچی RO و RW و مچ بند فنری RO  اشاره کرد

کارت خوان های تگ ها و لیبل های  LF 125Khz :

این کارت خوان ها نیز مانند لیبل ها دارای دو نوع می باشند که یک نوع توانایی خواندن کارت را تنها دارند و یک نوع هم توانایی خواندن کارت و هم توانایی نوشتن ظلاعات روی کارت را دارند