تگ و لیبل RFID چیست؟

تگ و لیبل RFID یک تگ الکترونیکی است که اطلاعات را با یک کارت خوان RFID از طریق امواج رادیویی مبادله می کند.

تگ و لیبل RFID از حداقل دو قسمت اصلی ساخته شده اند.

1- آنتن: که امواج رادیویی (RF) را دریافت می کند.

2- یک مدار یکپارچه (IC): که برای پردازش و ذخیره داده ها، و همچنین  modulating و demodulating امواج رادیویی دریافت شده و فرستاده شده توسط آنتن مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت برچسب، تگ و لیبل RFID  با بارکد :

اگر چه برچسب های RFID در بعضی از کاربردها مشابه با بارکد هستند اما نسبت به بارکد بسیار پیشرفته تر هستند. به عنوان مثال، یک کارت خوان RFID برای خواندن اطلاعات از برچسب RFID نیازی به خط دید ندارد. و می تواند در فاصله های بیشتر حتی  چند متر برچسب یا تگ خوانده شود، سرعت خواندن تگ های RFID بسیار بیشتر از باردکد است ، امکان ذخیره اطلاعت در درون تگ ها و برچسبت های RFID بسیار بالاتر است و امنیت در تگ ها و لیبل RFID  بسیار بالاتر از بارکد است

انواع فرکانس های برچسب ، تگ و لیبل RFID :

 سیستم های RFID در فرکانس فوق العاده بالا (UHF)، فرکانس بالا (HF) یا فرکانس پایین (LF) کار می کنند. بدین ترتیب تگ ها و برچسب ها نیز از لحاظ فرکانس هایی که در آنها عمل می کنند متفاوت هستند و دارای انواع گوناگون می باشند.