ترمینال جمع آوری اطلاعات PDA چیست ؟

ترمینال جمع آوری اطلاعات PDA یا دیتاکالکتور DATA COLLECTOR به دستگاهی می گویند که به ما برای جمع آوری و نگهداری دیتا به روش های گوناگون کمک کند. این دستگاه در صنعت RFID  به کمک ریدر های HF ، NFC  و UHF که در  درون خود دارند  میتواند  تگ های UHF  یا HF  از قبیل مایفر NFC و غیره خوانده و دیتا موجود در آن را ذخیره یا ارسال کند و  از این دستگاه ها در انبار گردانی ها ، پرداخت در محل ، سیستم های وفاداری مشتری ، سیستم های تعیین هوئیت و شناسایی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد